Paukščiai

Želmeninė žąsis


Baltakaktė žąsis

medžiojama 10.01-12.15


Didžioji antis

medžiojama 08.15-12.15

Rudagalvė antis
Dryžgalvė kryklė
medžiojama 08.15-12.15
Rudagalvė kryklė

Klykuolė
medžiojama 08.15-12.15

Laukys
medžiojama 09.15-12.15

Kuoduotoji antis

medžiojama 09.15-12.15


Perkūno oželis
medžiojama 09.01-12.01

 

Slanka

medžiojama 09.01-12-01


Kurapka
medžiojama 10.01-11.15
Fazanas

Keršulis

medžiojama 08.15-12.01

Kovas

medžiojama 07.01-03.01


Pilkoji varna
medžiojama 07.01-03.01


Inkilų matmenys.