2020-08-27 KRYŽIAUS ŠVENTINIMO ŠVENTĖ

2020-08-28
2020 metų rugpjūčio 27 dieną Kryžių kalne vyko kryžiaus skirto Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos įkūrimo 100-čiui paminėti šventinimas.
Nuotraukos iš šios šventės: 2020-08-27 KRYŽIAUS ŠVENTINIMO ŠVENTĖ