Naujienos

Gerbiamieji medžiotojai, iki varyminių medžioklių teliko kelios dienos. Ta proga norime priminti, jog gegužės mėnesio medžioklės taisyklių redakcijoje yra punktas draudžiantis: 58.20. medžioti kanopinius žvėris visų dydžių šratais bei grankulkėmis; Punkto pakeitimai: Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953 tai pat vertas paminėti ir sekantis punktas: 58.21. medžioti visus kanopinius žvėris – lygiavamzdžių ginklų šoviniais, esant didesniam kaip 45 metrai atstumui; Visus raginame būti atsakingais medžiotojais. Saugokime ir gamtą, ir aplinkinius, ir save. Medžioklės taisyklių aktuali redakcija: https://e-seimas.lrs.lt/.../legalAct/lt/TAD/TAIS.104124/asr
Dėl susidariusios COVID-19 situacijos, pastarajame tarybos posėdyje buvo nutarta nukelti LMŽD 100-čio šventę planuotą Kėdainiuose į sekančius metus . Nutarta šią šventę rengti kartu su trofėjų paroda Renavo dvare. Tikslesnė informacija bei renginio data bus paskelbta netolimoje ateityje.
2020-10-03 CACIT tarptautinės varžybos (laukas+vanduo) kontinento vižlams
Dzūkijos krašto medžioklės trofėjų paroda
SEMINARAS ,,BRIEDŽIŲ IR T. ELNIŲ MEDŽIOKLĖ RUJOS METU‘‘
Medžiotojų ir medžiotojų-selekcininkų rengimo kursai
2020-08-27 KRYŽIAUS ŠVENTINIMO ŠVENTĖ
SEMINARAS „VOKIEČIŲ VIŽLAI – UNIVERSALŪS MEDŽIOKLINIAI ŠUNYS“
Seminaras apie plėšriųjų žvėrių apskaitą
Rudeniniai, visapusiški vižlų ir mažųjų veislių darbinių savybių bandymai
« atgal |1|...|8|...|10|11|12|13|14|...|21|...|28| pirmyn »