Naujienos

Gerbiamieji medžiotojai, medžioklių vadovai, labai prašome susipažinti ir nuoširdžiai rekomenduojame laikytis, situacija tikrai sudėtinga ir įtempta. Būkite sveiki, ir saugokit vieni kitus!
Dėl daiktų ir įrenginių modelių priskyrimo ginklams, ginklų priedėliams, šaudmenims, jų dalims ir konkrečiai jų kategorijai
Rekomendacijos medžioklėms Covid-19 pandemijos metu
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija sveikina profesorių RIMANTĄ BENETĮ, tapus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriumi. Linkime, jog kelias link užsibrėžtų tikslų būtų lydimas sėkmės ir kūrybiškumo, atversiančio duris į pripažinimą.
MIELI KOLEGOS, NUOŠIRDŽIAUSIAI VISUS SVEIKINAME LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS ĮKŪRIMO ŠIMTMEČIO PROGA!
Gerbiamieji medžiotojai, šiandien taip pat įsigalioja keletas pakeitimų medžioklės taisyklėse, tad visus kviečiame susipažinti su papildytu teisės aktu.
175 vilkų sumedžiojimo limitas nustatytas ir įsakymu pasirašytas šiandien aplinkos ministerijos.
Kolega Tomas Būdelis ir jo įžvalgos, kas būtų jei medžiotojus pakeistų valstybės samdiniai...
Gerbiamieji medžiotojai, iki varyminių medžioklių teliko kelios dienos. Ta proga norime priminti, jog gegužės mėnesio medžioklės taisyklių redakcijoje yra punktas draudžiantis: 58.20. medžioti kanopinius žvėris visų dydžių šratais bei grankulkėmis; Punkto pakeitimai: Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953 tai pat vertas paminėti ir sekantis punktas: 58.21. medžioti visus kanopinius žvėris – lygiavamzdžių ginklų šoviniais, esant didesniam kaip 45 metrai atstumui; Visus raginame būti atsakingais medžiotojais. Saugokime ir gamtą, ir aplinkinius, ir save. Medžioklės taisyklių aktuali redakcija: https://e-seimas.lrs.lt/.../legalAct/lt/TAD/TAIS.104124/asr
Dėl susidariusios COVID-19 situacijos, pastarajame tarybos posėdyje buvo nutarta nukelti LMŽD 100-čio šventę planuotą Kėdainiuose į sekančius metus . Nutarta šią šventę rengti kartu su trofėjų paroda Renavo dvare. Tikslesnė informacija bei renginio data bus paskelbta netolimoje ateityje.
« atgal |1|...|7|8|9|10|11|...|14|...|20|...|26| pirmyn »