Aktualios

2021-04-01

 

Primename, kad nuo šiandien įsigalioja draudimas medžioti paukščius su švininiais ar švino savo sudėtyje turinčiais šratais.

Perspėjame, kad medžioklės taisyklių galiojančioje redakcijoje :

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.104124/asr

(ši redakcija paskelbta ir LMŽD tinklapyje) yra nuoroda, kad šių taisyklių galiojimas – iki 2021.03.31.

Tačiau AM dar tik rengia įsakymą dėl naujų medžioklės taisyklių ir kol pakeitimų nebus, lieka galiojanti nuorodoje esanti taisyklių redakcija.

Įsigaliojus pakeitimams - informuosime.

LMŽD konsultavosi su AM aplinkos apsaugos departamento gamtos išteklių apsaugos sk. vedėju Kęstučiu Motiekaičiu dėl turimų jau įregistruotų AAD medžioklės lapų galiojimo prasidėjusiame naujame medžioklės sezone. Gautas atsakymas, kad jie galioja ir galios iki tol, kol nebus įvesti pakeitimai lapo formai ar registravimo tvarkai.