Atsistatydina Draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas

2019-03-07

Kovo 6 d. vykusiame Draugijos tarybos posėdyje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas pranešė apie atsistatydinimą.

Pagal Draugijos įstatus, naujas pirmininkas likusiam kadencijos laikui (2 metams) bus renkamas Draugijos visuotiniame narių suvažiavime, kuris vyks š.m. balandžio 18 d. Vilniuje.