DĖL MEDŽIOKLĖS ORGANIZAVIMO

2021-10-12

MEDŽIOKLĖS ORGANIZAVIMAS NENUSIŽENGIANT COVID-19 PANDEMIJOS REIKALAVIMAMS

Spalio 15 d. prasideda visų taip lauktas „didysis medžioklės sezonas" - medžioklė su varovais. Natūralu, kad dėl COVID-19 pandemijos (toliau - Pandemija) apribojimų, dažnam medžiotojui ar medžiotojų kolektyvui kylą klausimų, kokie gi yra taikomi apribojimai medžiotojams ir, ar organizuojant kolektyvines medžiokles nebus nusižengiama pandemijos reikalavimams. Atsakant į šiuos klausimus informuojame, jog šiuo metu šalyje specialiųjų apribojimų medžiotojams ar oficialių draudimų organizuoti medžiokles nėra. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos nuomone, medžiotojai turi laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų bendrųjų reikalavimų, tokių kaip socialinio atstumo laikymasis (vieno metro taisyklė), veido kaukių dėvėjimas, rankų dezinfekavimas ar asmens apsaugos priemonių nuo infekcijos plitimo naudojimas ir kt. Pažymėtina tai, kad visi aukščiau išvardinti reikalavimai yra būtini vidaus patalpose, tačiau profilaktikos tikslais gali būti naudojami ir lauke.

Susibūrimams galioja atskiras reikalavimas ir nesvarbu, kur jis vyksta - patalpose ar lauke. Susibūrimai galimi su tam tikrais apribojimais ir leidžiama iki 500 žmonių. Individualiose medžioklėse tykojant ar sėlinant dažniausiai dalyvauja vos keli asmenys (2-5 medžiotojai). Kolektyvinėse medžioklėse su varovais vidutiniškai dalyvauja 15-30 medžioklės dalyvių, todėl susibūrimams leistino žmonių skaičiaus medžiotojai neviršija. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad medžioklė nėra renginys - tai ūkinių priemonių dalis. Laukinių gyvūnų populiacijos reguliavimas yra valstybės deleguota funkcija, o medžiotojai turi turėti galimybę ją vykdyti. Mūsų nuomone, medžioklės procesas dėl pandemijos šiais metais neturėtų būti stabdomas, nes antri metai iš eilės, kai būtų ne pilna apimtimi sureguliuojamos medžiojamųjų žvėrių populiacijos ir neįvykdomi valstybės patvirtinti kanopinių žvėrių limitai.

Nors judėjimo tarp savivaldybių apribojimo šiuo metu nėra, tačiau reikėtų apsiriboti kuo mažesniu keleivių skaičiumi vykstant į medžioklę ir grįžtant iš jos. Taip pat medžioklės vadovai turėtų užtikrinti saugų ir ne ilgesnį kaip 15 min. varovų vykimą neperpildytu transportu, paskirti atsakingus asmenis, kas atliks sumedžiotų žvėrių surinkimą ir dorojimą, siekiant, kad šiuose procesuose dalyvautų kuo mažiau medžiotojų, ypač jeigu pirminis žvėrių apdorojimas vyksta uždarose patalpose. Vengti medžioklės dokumentų pildymo ir pasisėdėjimų prieš bei po medžioklės vidaus patalpose, organizuoti pietus lauke. Medžiotojų kolektyvai yra pakankamai sąmoningi ir pilietiški, kad užtikrintų bendruosius pandemijos reikalavimus ir taikytų tinkamas priemones viruso plitimo sustabdymui. Kolektyvinėse medžioklėje galėtų būti tikrinami galimybių pasai, kurį laiką nekviečiami į svečius atvykstantys medžiotojai iš kitų klubų ir kt.

Jei artimiausiu metu šalyje bus priimti oficialūs medžioklės ribojimai ar specialūs reikalavimai medžioklių organizavimui, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija nedelsiant apie tai visomis įmanomomis komunikavimo priemonėmis informuos medžiotojų bendruomenę.

Gerų akimirkų medžioklėse. Likite sveiki!

 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos administracija