EK svarsto keisti Buveinių direktyvas

2018-11-19

FACE (Europos  Sąjungos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacija) pasidalino informacija su savo nariais dėl Europos Komisijos iniciatyvos griežtinti stambiųjų plėšrūnų apsaugą.

ES rūšių apsaugos nurodymai: EU Species Protection Guidance (80 psl., tekstas anglų kalba)

Buveinių direktyvos III priedas: Habitats directive, Wolf Annex (24 psl., tekstas anglų kalba)

 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, reaguodama į esamą situaciją, išsakė savo poziciją Valstybės institucijoms, atsakingoms už stambiųjų plėšrūnų populiacijų valdymą Lietuvoje: RAŠTAS