Iki varyminių medžioklių teliko kelios dienos. Prisiminkime taisykles!

2020-10-13
Gerbiamieji medžiotojai, iki varyminių medžioklių teliko kelios dienos. Ta proga norime priminti, jog gegužės mėnesio medžioklės taisyklių redakcijoje yra punktas draudžiantis:
58.20. medžioti kanopinius žvėris visų dydžių šratais bei grankulkėmis;
Punkto pakeitimai: Nr. D1-268, 2020-05-08, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09953
tai pat vertas paminėti ir sekantis punktas:
58.21. medžioti visus kanopinius žvėris – lygiavamzdžių ginklų šoviniais, esant didesniam kaip 45 metrai atstumui;
Visus raginame būti atsakingais medžiotojais. Saugokime ir gamtą, ir aplinkinius, ir save.
Medžioklės taisyklių aktuali redakcija: