INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2021-10-27

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ
VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTĄ

 

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Trakų regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektu.
Projekto rengėjas - VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 22, el. p. info@vmu.lt.
Su rengiamo projekto sprendiniais nuo 2021 m. spalio 22 d. galima susipažinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje vivmu.lt/Veiklos sritys/Miškotvarka arba darbo dienomis iki 16 val. šiais adresais (atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje reikalinga išankstinė registracija, asmuo prie įėjimo į patalpas privalo pateikti savo vardu registruotą ir sugeneruotą Galimybių pasą):
• VĮ Valstybinių miškų urėdija, 3 miškotvarkos grupė, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. +370 680 32101, el. p. darius.ribokas@vmu.lt, registracija tel. +370 680 32101;
• VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioniniame padalinyje, Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., Trakų raj., tel.: +370 528 32306; el. p. trakai@vmu.lt, registracija tel. +370 686 13303;
Viešas svarstymas. Projekto viešas svarstymas įvyks 2021 m. lapkričio 24 d. 16 val. 00 min. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioniniame padalinyje, Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., 21143 Trakų raj. Atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje ir nesant galimybės vykdyti fizinio susirinkimo, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu (internetinė vaizdo transliacija). Daugiau informacijos apie susirinkimą tel. +370 680 32101 arba vivmu.lt. Viešame projekto svarstyme bus pristatoma objekto teritorijos charakteristika, ūkinės veiklos analizė, projektiniai sprendiniai dešimtmečiui: pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo, įveisimo apimtys, rekreacinės ir gamtosauginės miškų tvarkymo priemonės.
Pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui Dariui Ribokui tel. +370 680 32101, el. p. darius.ribokas@vmu.lt galima teikti iki viešo svarstymo ir jo metu.