INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2021-10-27

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ
VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTĄ

 

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Šalčininkų regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektu.
Projekto rengėjas - VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 22, el. p. info@vmu.lt.
Su rengiamo projekto sprendiniais nuo 2021 m. spalio 22 d. galima susipažinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje vivmu.lt/ /Veiklos sritys/Miškotvarka arba darbo dienomis iki 17 val. šiais adresais (atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje reikalinga išankstinė registracija, asmuo prie įėjimo į patalpas privalo pateikti savo vardu registruotą ir sugeneruotą Galimybių pasą):
• VĮ Valstybinių miškų urėdija, 2 miškotvarkos grupė, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 53, +370 620 83562, el. p. nerijus.pivoriunas@vmu.lt, registracija tel. +370 620 83562;
• VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioniniame padalinyje, Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai, tel.: +370 380 30100; el. p. salcininkai@vmu.lt, registracija tel. +370 620 31870;
Viešas svarstymas. Projekto viešas svarstymas įvyks 2021 m. lapkričio 23 d. 16 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioniniame padalinyje, Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai. Atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje ir nesant galimybės vykdyti fizinio susirinkimo, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu (internetinė vaizdo transliacija). Daugiau informacijos apie susirinkimą tel. +370 620 83562 arba vivmu.lt. Viešame projekto svarstyme bus pristatoma objekto teritorijos charakteristika, ūkinės veiklos analizė, projektiniai sprendiniai dešimtmečiui: pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo, įveisimo apimtys, rekreacinės ir gamtosauginės miškų tvarkymo priemonės.
Pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui Nerijui Pivoriūnui tel. (8-37) 49 02 53, +370 620 83562, el. p. nerijus.pivoriunas@vmu.lt galima teikti iki viešo svarstymo ir jo metu.