Išleista knyga "Medeinės takais"

2015-12-18

Jau galite įsigyti A. Bruko sudarytą net 720 psl knygą apie medžioklės istoriją, raidą ir būklę Lietuvoje. Kaina - 50 eurų. Norinčius prašome kreiptis el. paštu lietuvosmzd@yahoo.com arba telefonu (8 5) 26 26735.

 

 

 

Medeinės takais: nuo amžių glūdumos iki  šiandienos

 

Gruodžio mėn. leidykla „Lututė" išleido miškininkų medžiotojų Algirdo Bruko ir Vytauto Ribikausko sudarytą 720 psl. knygą „Medeinės takais". Ji dviejų dalių, gausiai liustruota (apie 1100 vnt. įvairių nuotraukų, piešinių, graviūrų). Joje apžvelgiama medžioklės istorija etnografinės Lietuvos teritorijoje nuo XIII a. iki 1918 m. (I-ji dalis) ir medžioklės būklė bei raida Kauno krašte iki mūsų dienų. Knygoje panaudota 23 autorių kūryba.  Didžiausias autorinis indėlis yra A. Bruko - apie 62 proc. tekstų ir Vytauto Ribikausko - apie 22 proc. Likusieji 16 proc. tenka 21-am autoriui. Pažymėtina, kad iš 23 autorių 9 yra miškininkai ir jų tekstai sudaro beveik 90 proc. knygos apimties.

Redakcinė kolegija šią knygą skiria 550 metų sukakties, kai rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės aukščiausio rango medžioklės ir miškų ūkio pareigūnas - Lietuvos didysis medžioklis (Wielki lowczy litewski). Tai iš tiesų labai reikšminga atmintina data Lietuvos girių ūkio ir medžioklės istorijoje.

Pirmos dalies studijoms informacinė medžiaga daugiausia rinkta iš kaimyninių šalių - Vokietijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos šaltinių, šių šalių bei Lietuvos istorikų su medžioklės tematika susijusių darbų, o antroji dalis sudaryta iš Lietuvoje sukauptos medžioklės ir miškų ūkio statistinės ir kitos archyvines medžiagos, medžiotojų organizacijų valdymo institucijų protokolų, periodinės spaudos ir kitų informacinių šaltinių, mokslinių tyrimų, istorinio pobūdžio studijų, muziejuose sukauptos medžiagos ir medžioklinės publicistikos bei meninės kūrybos darbų.

Knygos sudarytojas ir autoriai siekė, kad ji būtų naudinga tiek šiuolaikiniams medžiotojams, tiek norintiems jais tapti, pateikiant reikiamas žinias daugiau per medžioklės kultūros plačiąja prasme ir jos šiuolaikinių problemų pažinimą, o ne mokant siaurų techninių bei technologinių medžioklės proceso detalių ar atskirų gyvūnų biologijos. Tuo pačiu siekta padaryti ją galimai patrauklesnę ir nemedžiojantiems žmonėms.

Visuomenei demokratėjant, radikaliai kintant žmogaus ir gamtos santykiams, kintant medžioklės pobūdžiui ir vis daugėjant jos priešininkų, knygoje bandome pateikti išsamias žinias ir įvairius požiūrius apie praeitus laikus bei nutapyti galimai objektyvesnį mūsų laikmečio medžioklės paveikslą. Knygoje neskubama šią vieną iš „seniausių" profesijų nei nurašyti, nei iškelti ant pjedestalo. Tad manome, kad jos istorija nutapyta labai spalvingai, naudojantis ne tik skaičiais, moksliniais ar praktinio gyvenimo faktais ir sausa jų analize, o neretai ir su lengva ironija, humoru, net aštria kritika paliečiama ir gretutinė, tolėliau nuo medžioklės stovinti tematika. Bet šį darbą negalima traktuoti nei kaip grynai mokslinę ar mokslo populiarinimo monografiją, nei kaip aktualią publicistiką, nei kitokį išgrynintą žanrą. Tai greičiau keleto žanrų sintezė. Tačiau tokia gal kiek eklektiška knygos forma daro ją patrauklią ir priimtiną įvairaus amžiaus ir išsilavinimo skaitytojui.

 

A. Brukas