Išrinktas naujas Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas

2019-11-28

Išrinktas naujasis Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas

Pranešame, kad lapkričio 20 d. Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos susirinkime Vytautas Kucevičius išrinktas naujuoju Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininku.

Linkime ponui Vytautui sėkmės naujuose pareigose.