Kaip derėtų elgtis medžiotojui provokacinėse situacijose

2020-11-12

Pastarieji įvykiai rodo, kad prieš medžioklę nukreiptos provokacijos reikalauja šiokio tokio pasiruošimo reaguojant į susidariusią situaciją. Provokacijos gali pasikartoti, nes yra norinčių apjuodinti medžiotojus ir sustabdyti mūsų teisėtai vykdomą veiklą.

Dėl to siūlome laikytis šių rekomendacijų:

  • Šiuo metu privalu griežtai laikytis visų galiojančių reikalavimų dėl Covid – 19.
  • Laikytis visų saugaus elgesio medžioklėje taisyklių. Atkreipiant ypatingą dėmesį į saugių atstumų nuo gyvenamųjų pastatų išlaikymą, nemedžioti žmonių susitelkimo vietose.
  • Informuoti visus dalyvaujančius medžioklėje, kad pastebėjus pašalinius asmenis reikia vengti ginčų ir konfliktų, skubiai informuoti medžioklės vadovą apie susidariusią situaciją, stabdyti medžioklę, informuoti AAD  per tel. 112, esant būtinybei kviesti policiją.
  • Fiksuoti visą veiksmą filmuojant ar fotografuojant, aprašant situaciją paminėti dalyvaujančius ir įvertinti dėl šio įvykio patirtus nuostolius jei tokie yra.
  • Medžiagą reiktų išsaugoti ir pateikti medžiotojus vienijančioms organizacijoms arba susisiekite su Miske.lt redaktoriumi.
  • Medžioklę tęsti tik įsitikinus, kad konflikto neliko arba persikelti į kitą vietą.
  • Tokiose provokacijose būtina išlikti ramiems ir stengtis paaiškinti savo teises. Jei vyksta nekontroliuojamas ginčas – būtina kreiptis į institucijas, kurios turi ir išspręsti konfliktą. Būtina laikytis kultūringo bendravimo principų socialiniuose tinkluose.
  • Jei esate šmeižiami, žeminami ir įžeidinėjami, nepulkite gintis ar atsakinėti tuo pačiu, išlikite objektyvūs ir taktiški. Visa medžiaga gali būti panaudota ginant jūsų teises pagal LR galiojančius įstatymus arba prieš jus. Todėl labai svarbu nuolat atnaujinti savo žinias apie aktualių įstatymų redakcijas.