LMŽD Panešimas

2021-07-30

LMŽD Pranešimas

Medžioklė yra ne tik garbingas užsiėmimas, kuris turi savo gilias tradicijas, bet ir didelė

gamtosaugos dalis. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija smerkia bet kokią neteisėtą veiklą, todėl

pastarieji įvykiai  nėra priimtini ir toleruotini.

Dėl tokių įvykių nukentės ne tik šio klubo nariai, bet ir visa medžiotojų bendruomenė. Raginame

medžiotojus, turinčius informacijos apie šį įvykį, bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis,

kad kuo skaidriau ir greičiau šis atvejis būtų išaiškintas.

Didžioji dalis medžioklės klubų ir būrelių puoselėja bei saugo medžioklės plotus, bendradarbiauja

su atsakingomis institucijomis, palaiko gerus santykius su ūkininkais ir vietinėmis

bendruomenėmis.

Kaip bebūtų apmaudu, tačiau laikas nuo laiko pasitaiko tokių atvejų, kurie užtraukia gėdą visai

medžiotojų bendruomenei ir gadina medžiotojo įvaizdį visuomenės akyse. Tikimės, kad šis atvejis

bus išaiškintas kaip galima greičiau, o galimai pažeidimus padarę asmenys sulauks atsakomybės.

LMŽD pirmininkas

Virginijus Kantauskas