REKOMENDACIJA

2020-10-27

 

Rekomendacijos medžioklėms Covid-19 pandemijos metu

Šalyje toliau daugėjant užsikrėtimų Covid-19 virusu atvejų, rekomenduojame imtis visų saugos priemonių rengiant medžiokles, o ypač medžiokles varant, kurių metų susirenka didesnis žmonių skaičius.

Gerbiami medžiotojai, atsižvelgdami į nuolat besikeičiančius reikalavimus ir apribojimus dėl COVID-19, bei prisimindami AM rekomendacinio pobūdžio paaiškinimą, gautą paskelbus karantiną Lietuvoje, kuriame buvo rašoma: ,,Kadangi medžiojimo veikla nėra renginių organizavimas, Aplinkos ministerijos požiūriu, išankstinio draudimo medžioti karantino laikotarpiu nėra, tačiau medžioklės metu medžiotojai privalo laikytis visų karantino režimo reikalavimų–vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais žmonėmis, dėvėti apsaugos priemones, didesnio nei 2 metrų atstumo nuo kito žmogaus, bendrauti su juo ne ilgiau kaip 15 minučių, būtinai laikytis asmens higienos“, rekomenduojame, atidžiai sekti galiojančius reikalavimus ir apribojimus skelbiamus visoje LR teritorijoje ar atskiruose regionuose ar savivaldybėse, kurių teritorijoje yra Jūsų vykdomų medžioklių plotai ir reikalauti griežtai jų laikytis medžioklės metu.

1. Visais atvejais medžiotojų susibūrimo vietose ar patalpose rekomenduojame dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

2. Stengtis laikytis ne mažesnio nei 1 m atstumo tarp dalyvių, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Uždarose erdvėse, stengtis laikytis ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp dalyvių, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;

3. Laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.

4. Medžiotojų susibūrimo vietose (prieš ir po medžioklių), pirminio žvėrių dorojimo aikštelėse ar patalpose būtina įrengti rankų dezinfekavimo vietas.

5. Į medžiokles nevyktų asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

6. Medžioklės dalyviai, kuriems medžioklės metu pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant palikti medžiokles ir jiems rekomenduojama konsultuotis su karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

7. Bendrai naudojamus žvėrių dorojimo įrankius, po jų naudojimo, privalu dezinfekuoti, o žvėrių dorojimo metu privalu dėvėti apsaugines pirštines. Visas panaudotas apsaugines priemones privalu surinkti į atskirą talpą ir sunaikinti;

Artėjant Šv. Huberto šventėms, prašome, organizatorius laikytis reikalavimų ir draudimų, taikomų renginiams ir susibūrimams.

Linkime saugoti vieniems kitus ir išlikti sveikiems !