Mėgėjų žvejyba 2015

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO NR. IX-2389 11

STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. spalio 7 d. Nr. XII-1198

Vilnius

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

"2.  Už  mėgėjų  žvejybos  leidimą  žvejoti    valstybiniuose

žuvininkystės  vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti  leidimai

naudoti žvejybos plotą, mokama:

1) dviem paroms - 1 euras 40 euro centų;

2) mėnesiui - 5 eurai;

3) metams - 14 eurų."

2. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

"3.   Už   mėgėjų  žvejybos  leidimą   žvejoti     privačiame

žuvininkystės vandens telkinyje arba valstybiniame  žuvininkystės

vandens  telkinyje, į kurį neišduotas leidimas naudoti   žvejybos

plotą ir organizuota limituota žvejyba, mokama:

1) parai - 2 eurai 50 euro centų;

2) savaitei - 8 eurai;

3) mėnesiui - 14 eurų."

3. Pakeisti 11 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

"4.   Už  mėgėjų  žvejybos  leidimą  žvejoti    valstybiniame

žuvininkystės vandens telkinyje, į kurį išduotas leidimas naudoti

žvejybos plotą, mokama:

1) dviem paroms - 1 euras 40 euro centų;

2) mėnesiui - 5 eurai;

3) metams - 14 eurų."

4. Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

"5. Už mėgėjų žvejybos leidimą žvejoti vieną parą  privačiame

žuvininkystės  vandens telkinyje, kuriame organizuota   limituota

žvejyba,  arba valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje,   į

kurį  išduotas  leidimas naudoti žvejybos plotą  ir   organizuota

limituota žvejyba, mokama 14 eurų."

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                         Dalia Grybauskaitė